Consulting

Hur kan vi ta ansvar och agera utefter de möjligheter som nu visar sig efter den svåra pandemin?

Hur ska vi starta om Sverige efter en så stor kris som Coronakrisen? Undrar du vad som krävs och vilka möjligheter som finns? Då hoppas jag att du följer med mig här och jag ber om ursäkt i förväg om inlägget/artikeln blir lång. Men för att få kvalitet i tolkningar och tankegångar kan det ibland behövas. Allt här i världen passar inte i en kort och effektiv lite box av vetenskap. Vi behöver också ha förmågor att använda med sunt förnuft/ till det bästa av vår förmåga och utefter de utmaningar och möjligheter vi möter på vägen.

Efter att ha läst inledningen till Stockholms Handelskammares rapport för ” Omstart Sverige” ser jag många kloka, genomtänkta och bra förslag på vad som kan förbättras för att det svenska samhället ska växa till ett integrerat och humant samhälle med tillväxt och mångfald.

De områden jag brinner mest för är utbildning, innovation, entreprenörskap och arbetsmarknad. I kapitel 5 tar Susanne Ackum upp att ” Arbetsmarknaden hänger intimt samman med utbildning, på alla nivåer” vilket jag helt håller med om. Så varför har man tidigare inte letat efter bättre sätt att utbilda de som behövs inom arbetsmarknaden? Samarbeten måste ju till nu på ett annat sätt då det misslyckas tidigare.

En annan sak slår mig direkt i innehållsförteckningen, där har man utgått från att alla 10 delar ska skapa ett starkare Sverige. Alla titlar slutar på – för ett starkare Sverige. Vad innebär detta? På vilket sätt har vi blivit svaga? Vad är områdena och när i tid hände det att vi lyckats bli allt ”svagare”. Dessa frågor är livsviktiga för att fastställa vad som gått fel, vad vi behöver lära oss av misstagen och se vad vi gjort fel för att kunna omvärdera och agera på ett nytt och annorlunda sätt.

Som utbildad pedagog och didaktiker så blir jag lite besviken att en finansexpert ska skriva om hur utbildningen ska förändras i framtiden. Missförstå mig rätt, utbildning handlar dels om värde och pengar men som många politiker innan så finns det ett stort mörkerområde som knappt kommit till ytan när det handlar om skolan som en fungerande organisation. Denna del kanske en professor inom pedagogik och lärande alternativt någon med en lång pedagogisk bakgrund skrivit?

Jag saknar också experter inom samhällsvetenskap och en diskussion kring vilka principer och värderingar som är viktiga när man bygger ett samhälle. Alla delar som tas upp om skatter, finans, gröna näringar etc. Är ju mångt och mycket politiska frågor. Men vart finns de opartiska experterna kring samhällsvetenskapen?  De som ser möjligheterna emellan alla dessa delar, ser syntesen och hur synergieffekterna påverkar framtiden. Hur kan vi ändra på olika komponenter idag? Utan att de gör för mycket skada på nuvarande delar? Vissa områden i samhället är så uråldriga så det vore bättre att riva och bygga om på nytt. Då menar jag gamla arbetssätt/arbetsmiljö och systematiska sätt att se arbete på, det är idag en dimma av gränslöshet och flöden som ingen vet vart de börjar och slutar. Kanske där roten till stress och människors mående härstammar? Idag tränar vi alla anställda till att bli mer robotiska än mänskliga. Det är så tydligt. Innan Coronakrisen kom till stan hade vi höga sjuktal och många långtidssjukskrivna med depression och stressymptom på psykiskohälsa. Detta går även ner i åldrarna och inom skolan råder liknande hälsotillstånd. Är inte detta ett ypperligt tillfälle att förändra sätten? Det har ju de tidigare försöken inte fokuserat på och därav misslyckats men utan att ta fram en åtgärdsplan för att prova igen. Då har ekonomi och kunskapskriterier endast varit på bordet. Men hur detta tolkas, implementeras och genomförs och får effekt vet vi inte då ingen har riktigt vågat styra skeppet bort från isberget inom utbildningssektorn. Alla är upptagna med att prata detaljer eller stoppa huvudet i sanden.

Rapporten hänvisar till tidigare kriser och där strukturproblem varit en del av utmaningarna. Om jag ska ta upp något struktur problem som jag ser finns idag är det väl att väldigt få vågar ta ansvar. Ingen vågar stå för något viktigt, genomföra det för att det sedan kan kollapsa. Vi behöver ta mer ansvar både för framgång och för misslyckanden. Det är det enda sättet att utvecklas. Både på individ och samhällsnivå. Dags att styras av något annat än rädslan för att misslyckas. När lär vi ut detta till den förlorade generationen?

Ansvarsproblematiken genomsyras på flera områden, då vi ser att allt fler blir styrda av att undvika att göra misstag och då indirekt ta ansvar, se på skolan, se på hela den offentliga sektorn, ja se på regeringen. Om ingen vågar ta ansvar, hur ska vi då styra landet? Hur ska vi då kunna bygga ett starkare Sverige?

Att göra Sverige ”starkare” kräver mer ansvar, mer samarbeten och faktiskt mer mod till misslyckanden i strävan mot att hitta lösningar på våra stora samhällsproblem som fortfarande finns och tyvärr växer sig allt större. Dessa går inte längre att skuffa under mattan. Det är dags att ta tag i vårt land, vårt samhälle och vår samexistens.

Jag vill avsluta med och säga att det är en gedigen rapport som jag hoppas kan ha en effekt och inverkan på hur Sverige tar sitt nästa steg mot en omstart.  Ett favorit citat är; ”Detta kräver både ett skattesystem som främjar dynamik och entreprenörskap och åtgärder för att minska utanförskap och segregation och för att rädda vad som annars kan bli en förlorad generation ungdomar. Segregation och en förlorad generation, går en sådan att rädda? Vi behöver stå upp för vad som är värdefullt och viktigt i vårt samhälle. Att sluta styras av rädslor och att vakna upp till att varje människa har en möjlighet att påverka morgondagen. Gå från apatisk till dynamisk och att vi gör detta tillsammans i en större gemenskap. Det ska bli spännande att ta del av morgondagens presentation av rapporten hos Omstartskommissionen.

Ska vi börja samarbeta? Min dörr står alltid öppen för samarbetsförslag, vi hörs!

//Caroline Jonsson

https://www.linkedin.com/pulse/omstart-f%25C3%25B6r-sverige-hur-tar-vi-ansvar-caroline-jonsson

Börja din resa här - ta kontakt och berätta

1 + 11 =

0 kommentarer